© E-Websolutions.nl

Nieuwsarchief 2008

Eerste speeltuin ’nieuwe stijl’ in Vlagtwedde, 8 december 2008
Hij wordt aangelegd aan de Boermarke in het dorp Vlagtwedde en ’gedragen’ door de plaatselijke buurtvereniging Laimkoele.

>>>lees verder>>>

Kindergemeenteraad stemt voor opknappen, 25 november 2008
De kindergemeenteraad van Groningen heeft op 24 november besloten dat de speelplek aan de Lindenhof in de Oosterparkwijk een opknapbeurt krijgt. Het voorstel van basisschool De Kleine Wereld ontving van alle voorstellen de meeste steun.

>>>lees verder>>>

'Volk' in Vlagtwedde beslist over speeltuin, 24 oktober 2008
Iedere buurt in de gemeente Vlagtwedde mag een speeltuin als er ook de bereidheid is een speeltuinvereniging op te richten en de voorziening te beheren. Dat hebben burgemeester en wethouders besloten.

>>>lees verder>>>

Entente Florale lanceert prijsvraag voor ontwerp van duurzame groene speelplekken, 8 oktober 2008
Het initiatief van Entente Florale Nederland wordt ondersteund door het ministerie van LNV. De prijsvraag staat open voor groenvoorzieningsdiensten van gemeenten en voor individuele ontwerpers bij voornoemde groendiensten en voor architectenbureaus, ontwerpbureaus, groenvoorzieners en kwekerijen met een eigen ontwerper.

>>>lees verder>>>

De speeltuin zit niet meer op de wip, 29 september 2008
Het zag er lelijk uit voor de speeltuinvereniging Oosterpoort. Geen geld meer van de gemeente, en ook nog eens asbest in de speeltuin. Maar de 72-jarige vereniging knokte terug. Zaterdag werd de fonkelnieuwe speeltuin opnieuw geopend.

>>>lees verder>>>

50 jaar Speeltuinvereniging Sint Vitusholt in Winschoten, 8 september 2008
Terwijl kinderen lekker spelen in de speeltuin kijken ouders en grootouders genietend toe. Precies zoals vier mannen vijftig jaar geleden voor ogen hadden. Zaterdag vierde de speeltuinvereniging Sint Vitusholt een jubileum.

>>>lees verder>>>

Spoor van speelplekken in Vinkhuizen, 5 september 2008
Door de Radiumstraat in Vinkhuizen loopt een spoor van speelplekken voor jong en oud. De speeltuintjes worden momenteel allemaal opgeknapt.

>>>lees verder>>>

Jaarlijks 11.000 ongevallen met speeltoestellen, 5 augustus 2008
Elk jaar worden er 11.000 kinderen van 0-14 jaar behandeld op een Spoedeisende Eerste Hulp (SEH-)afdeling als gevolg van een ongeval met een speeltoestel.

>>>lees verder>>>

Een halve eeuw heerlijk onder toezicht spelen, 23 juli 2008
Ooit telde Winschoten drie speeltuinverenigingen: de Garst, Bovenburen en St. Vitusholt. Alleen de laatste draait nog. En hoe! Maar…na vijftig jaar is de tuin dringend aan renovatie toe. Gelukkig, het halve eeuwfeest kan met een vereiste opknapbeurt worden gevierd.

>>>lees verder>>>

Plan voor speelbos in Stadspark in Groningen, 9 juli 2008
Naast de kinderboerderij in het Stadspark komt wellicht een speelbos voor de jeugd. Voorbeeld is de Speeldernis in Rotterdam: www.speeldernis.nl.

>>>lees verder>>>

Gehandicapten in Bedum krijgen speeltoestellen, 12 juni 2008
Spelen in de speeltuin, voor ieder gezond kind een aangename bezigheid en de normaalste zaak van de wereld. Maar voor kinderen in een rolstoel rest vaak weinig anders dan aan de kant toekijken hoe anderen plezier maken. Bij ’s Heeren Loo Opmaat in Bedum worden morgen echter twee speciale toestellen geplaatst waar kinderen zo met hun rolstoel op kunnen rijden en met een beetje hulp ook kunnen wippen en schommelen.

>>>lees verder>>>

Speeltuin in de Wijert geopend, 4 juni 2008
Vandaag wordt de nieuwe speeltuin in de Wijert geopend door wethouder José van Schie en Stein van Berkel van woningbouwcorporatie de Huismeesters. De speeltuin bestaat bijna geheel uit natuurlijke elementen. Het ontwerp is van buro Ovaal.

>>>lees verder>>>

Buitenhof metselt eensgezind aan speelplek, 26 mei 2008
De Buitenhof heeft een prachtige speeltuin, maar de oudere jeugd verveelt zich. In de wijk tussen Hoogkerk en Groningen wordt nu hard gewerkt aan een oplossing voor dit probleem.

>>>lees verder>>>

Speeltuin Spijk wordt ’cool, cooler, coolst’, 23 mei 2008
Kinderen die zich vervelen zijn in Spijk niet meer te vinden. De jeugd krijgt langzaam maar zeker een fantastische nieuwe speeltuin.

>>>lees verder>>>

Scouting en veiligheid, 20 mei 2008
Scouting Nederland vindt een veilig spel en een veilige speelomgeving erg belangrijk. Met het wijzigen van de Arbo-wet zijn veel wettelijke verplichtingen voor vrijwilligers komen te vervallen. De overheid legt meer verantwoordelijkheid bij de organisaties zelf. Binnen Scouting volgt de leiding verplichte trainingen om op een verantwoorde wijze leiding te kunnen geven aan de jeugdleden.

>>>lees verder>>>

Samenwerkende Fondsen Buiten Spelen stopt ermee, 19 mei 2008
De binnen Samenwerkende Fondsen Buiten Spelen, SFBS, opererende fondsen hebben besloten het samenwerkingsverband per 31 december 2008 te beëindigen. Na 31 augustus 2008 zal het samenwerkingsverband geen projectaanvragen meer in behandeling nemen. Lopende aanvragen worden gewoon afgehandeld.

>>>lees verder>>>

Een op de tien autochtone kinderen speelt ‘gemengd’, 28 april 2008
Ruim een derde van de allochtone kinderen in Nederland speelt altijd met kinderen van een andere nationaliteit, bij autochtone kinderen is dit maar bij een op de tien het geval. Dat blijkt uit maandag gepubliceerd onderzoek naar buitenspelen van de OMO buitenspeelbond.

>>>lees verder>>>

Wedde koestert zijn Spanjoardstoene, 25 april 2008
Uit onderzoek blijkt dat er in Nederland veel te weinig speelruimte voor kinderen is. Dat vindt ook Stienus Melis. Hij is al jaren voorzitter van de speeltuin Spanjoardstoene in het dorp Wedde.

>>>lees verder>>>

Te weinig speelruimte voor kinderen in Nederland, 24 april 2008
Het oppervlak aan beheerde speelruimte in Nederland is nog niet de helft van de norm die het ministerie van VROM aan gemeenten adviseert. Omgerekend heeft Nederland een tekort aan speeloppervlak van 27.000 voetbalvelden. Dat blijkt uit een onderzoek dat is gedaan in opdracht van de nationale actie ’Ik wil buiten spelen’.

>>>lees verder>>>

Speeltuin heropend in Groningen, 23 april 2008
Aan de Borgwal in De Hoogte wordt de vernieuwde speeltuin heropend. Na BSV Helpman Oost, SV Oosterpark, BSV Ruischerbrug en Van Ostade Kostverloren heeft ook De Hoogte nu de beschikking over een deltaplanspeeltuin.

>>>lees verder>>>

SP wil DIB-speeltuin alsnog behouden, 14 april 2008
Nu er toch geld beschikbaar is voor de zogenoemde krachtwijken van minister Vogelaar, kan de speeltuin De Indische Buurt (DIB) behouden blijven. Dat vindt SP-fractievoorzitter Jasper Schaaf. Hij pleit voor onderzoek.

>>>lees verder>>>

Natuursprong van start, 10 april 2008
Jantje Beton is samen met het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) en Staatsbosbeheer het project ‘Natuursprong’ gestart. De organisaties tekenden op 9 april een intentieverklaring tot samenwerking. In het najaar zijn de eerste concrete activiteiten in het kader van dit project.

>>>lees verder>>>

Dvd ‘Niemand buiten spel’ voor jarige NUSO, 8 april 2008
Op woensdag 9 april aanstaande overhandigt Arthur Offers, voorzitter van Samenwerkende Fondsen Buiten Spelen, het eerste exemplaar van de dvd ‘Niemand buiten spel’ aan Hans Nieukerke, voorzitter van de NUSO.

>>>lees verder>>>

Nieuwe Speelmail verschenen, 26 maart 2008
Het nieuwe magazine Speelmail van de NUSO is onlangs verschenen. De NUSO is verheugd Speelmail weer als volwaardig blad uit te kunnen brengen. Het verscheen jarenlang op stencilformaat.

>>>lees verder>>>

Nationale Actie Ik wil buiten spelen, 26 maart 2008
Burgemeesters van ruim 400 gemeenten in
Nederland zijn afgelopen vrijdag per brief opgeroepen ruimte te geven aan
kinderen die buiten willen spelen. In Nederland is namelijk voor een
oppervlakte van 27.000 voetbalvelden tekort aan speelveldjes.

>>>lees verder>>>

Bedum is zeer kindvriendelijk, 19 maart 2008
Uit het landelijk onderzoek Kinderen in Tel van het onafhankelijke Verweij-Jonkerinstituut blijkt dat Bedum één van de meest kindvriendelijke gemeenten in Noord Nederland is.

>>>lees verder>>>

Zuidhorn kent goed klimaat voor kind, 17 maart 2008
Op Vlieland na is Zuidhorn de kindvriendelijkste gemeente van Noord-Nederland. Dat blijkt uit het landelijk onderzoek Kinderen in Tel door het Verwey- Jonker Instituut.

>>>lees verder>>>

Controleresultaten beheer speelplaatsen gemeenten op website VWA, 22 februari 2008
In 2007 heeft de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) alle gemeenten onderzocht die één of meerdere speelplaatsen beheren. Vandaag publiceert de VWA de resultaten van deze controles op haar internetsite.

>>>lees verder>>>

Speelplekken Ten Boer onveilig, 7 februari 2008
Dat staat in een rapport van het Centrum voor maatschappelijke ontwikkeling (CMO) uit Groningen.

>>>lees verder>>>

Spelen in het groen: goed voor je, 4 februari 2008
In een natuurspeeltuin spelen kinderen heel anders dan in een sporthal, zo blijkt uit recent onderzoek dat in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) is gedaan.

>>>lees verder>>>

>>> Nieuwsarchief 2005 / 2006 / 2007 >>>

 


.......