© E-Websolutions.nl

Publicaties

Op deze pagina geven wij informatie over publicaties die van belang kunnen zijn bij spelen en speelruimtebeleid.

Publicaties van derden:

Bodemmaterialen, geen simpele materie, Fons van Bael 2005
Convenant Jongeren Sportontmoetings Plek Welhaak Delfzijl 2006
Draaiboek 4 elementen-speeltuin: Hoe een saaie stenenvlakte kan worden omgetoverd tot een uitdagende speelplaats, Project De Jeugd Schept de Toekomst 2008
Factsheet Spelen in de bossen: van natuurlijke materialen tot veilige speeltoestellen, VWA Regio Zuidwest 2008
Factsheet Speeltoestellen in de kinderopvang 2006
Informatieblad Speeltoestellen, VWA, september 2006
Informatieblad Speeltoestellen logboek, VWA, september 2006
Lectoraat Spel - Inauguratie
Lijst van giftige planten
Lijst van giftige paddestoelen
Onderzoek speelvoorzieningen provincie Groningen 2001
Ouderen en beweging
Quickscan Speelvoorzieningen in de gebouwde omgeving, Rigo, 2008
Reikwijdte notitie behorende bij het WAS 2007
Rotterdamse norm voor buitenspeelruimte
Veiligheid van speelterreinen: checklist, Consument en Veiligheid, 2003
Veiligheid van speelterreinen: achtergrondinformatie, Consument en Veiligheid, 2003
Veiligheid: Speeltoestel of Speelaanleiding
Verslag Deskundigendag Speelbossen 2007
Verslag symposium Wat maakt een speelplek tot een succes?, TNO, 2008
Vrij spel voor het speelbos, Stichting Recreatie 2007
Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen, aangepaste versie 2006

 


.......