© E-Websolutions.nl

Renovatie en (her)inrichting speelruimte

In een gemeente, dorp, buurt of wijk ontstaat het idee om ruimte voor kinderen vrij te maken, waar ze op een veilige en goede manier kunnen spelen: ‘een speeltuin’. Soms is er al een speeltuin, maar deze is oud, verwaarloosd en moet hoognodig gerenoveerd worden.

Een speeltuin realiseren of renoveren kost veel tijd, inspanning en vooral heel veel geld. Dit geld ligt niet voor het oprapen, maar er zijn manieren om geld in te zamelen om zo’n speeltuin toch te realiseren.
Het is van belang om vooraf goed te plannen en niet in het wilde weg te starten met een speeltuin. Kortom, er moet beleid gemaakt worden:’Speelruimtebeleid’.

Vaak is een gemeente hier al mee bezig, of er is in de gemeente een plan, waarin vastgelegd is waar en hoe er in de gemeente gespeeld kan worden. Het is belangrijk vooraf goed op de hoogte te zijn van wat de gemeente wel of niet wil in het kader van spelen. U dient een helder beeld te hebben van wat globaal de plannen zijn, welke zaken gerealiseerd moeten worden, welke contacten al gelegd zijn of nog gelegd moeten worden.

Kortom, u moet een zo duidelijk mogelijk beeld van uw specifieke situatie hebben. Hierdoor wordt het duidelijk of het zinvol is om het traject door te zetten of niet. Als al deze informatie binnen is, kan er gestart worden met de plannen voor de speeltuin.

Onderstaand vindt u een aantal documenten die u behulpzaam kunnen zijn bij het realiseren van uw plannen:

Een goede start: tips van Willem van Os
Inrichtingsplan speeltuinvereniging ”Spanjoardstoene” en OBS “De Vlonder” in Wedde 2007
Voorbeeld Projectplan renovatie en (herinrichting) speelruimte
Projectplan renovatie speeltuinvereniging “Knoll’n Toen” Godlinze
Projectplan renovatie BSV Anreperstraat Assen
Projectplan Speel- en sportcombinatie Engelbert 2007
Projectplan Wip wap Vendelhof Heiligerlee
Voorbeeldbrief aan de gemeente
Voorbeeldbrief aan fondsen
Voorbeeldbrief aan bewoners
Speelwaarde indicatieformulier
Stappenplan renovatie/realisatie
Voorbeeldovereenkomst Overdracht beheer en onderhoud

Jantje Beton SpeelruimteActiePakket

 


.......