© E-Websolutions.nl

Aansprakelijkheid in de speeltuin

Wie kunnen mogelijk aansprakelijk zijn voor ongelukken, of schade in speeltuinen? Dat kunnen kinderen zijn die vernielingen aanrichten, de bestuurders van de speeltuinvereniging die nalaten onderhoud aan de speeltoestellen te plegen, de leverancier van speeltoestellen, die ze bij aflevering niet goed in elkaar gezet heeft of als er een constructiefout in de speeltoestellen zit en tenslotte de gemeente als eigenaar van de speeltuin.

Mr. Ieke de Boer

>>>lees verder>>>

Kinderen die in een speeltuin komen spelen en entree betalen gaan een wederkerige overeenkomst aan met de speeltuin-organisatie. Door te betalen hebben zij het aanbod aanvaard.
Wat is nu dat aanbod van een speeltuinorganisatie?

l.s. 12.04.04

>>>lees verder>>>

Wanneer ik een bordje in de speeltuin hang met daarop
‘SPELEN GEHEEL OP EIGEN RISICO’, is de speeltuin dan
juridisch afgedekt voor mogelijke claims WA/ongevallen?

l.s. 28.06.04

>>>lees verder>>>

 


.......