© E-Websolutions.nl

Aansprakelijkheid in de speeltuin

Wie kunnen mogelijk aansprakelijk zijn voor ongelukken, of schade in speeltuinen? Dat kunnen kinderen zijn die vernielingen aanrichten, de bestuurders van de speeltuinvereniging die nalaten onderhoud aan de speeltoestellen te plegen, de leverancier van speeltoestellen, die ze bij aflevering niet goed in elkaar gezet heeft of als er een constructiefout in de speeltoestellen zit en tenslotte de gemeente als eigenaar van de speeltuin. We zullen de mogelijkheden hieronder nalopen.

De kinderen
Een kind dat nog geen veertien jaar is, kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor door hem aangerichte vernielingen en schade in plaats daarvan zijn de ouders aansprakelijk. Voor kinderen van 14-16 jaar zijn de ouders aansprakelijk, tenzij hen niet kan worden verweten dat ze de gedraging niet hebben belet. Deze laatste zin is toegevoegd, omdat kinderen van 14-16 jaar al zelfstandig hun gang gaan en niet meer aan het handje van vader of moeder. Het is voor ouders dan lang niet altijd mogelijk onrechtmatige gedragingen van hun kinderen te voorkomen.

De leverancier/fabrikant van de speeltoestellen
Leverancier/fabrikant is er voor verantwoordelijk dat de constructie van de speeltoestellen deugdelijk is. Als een speeltoestel gekocht is dat voor privé gebruik bedoeld is maar desondanks in een speeltuin wordt gebruikt, is de leverancier niet aansprakelijk voor ongelukken die gebeuren, omdat het in de speeltuin veel intensiever gebruikt wordt. Privé toestellen kunnen lichter van constructie zijn. Dan is degene aansprakelijk die het verkeerde toestel heeft aangeschaft en in de speeltuin liet plaatsen. Als een speeltoestel niet goed is geplaatst of in elkaar gezet, is diegene aansprakelijk die dat op zich heeft genomen.

De bestuurders van de speeltuinvereniging
Hier is de aansprakelijkheid afhankelijk van hoe een en ander geregeld is.
Als de vereniging alleen huurder is van de speeltuin, ligt de verantwoordelijkheid voor de aanschaf en het onderhoud bij de verhuurder (dit kan de gemeente zijn).
Is er afgesproken, dat de vereniging voor het onderhoud van de speeltoestellen zorgt, dan is de vereniging hiervoor aansprakelijk.
Huurt de vereniging de grond en is zij zelf verantwoordelijk voor aanschaf en onderhoud van de speeltoestellen. Dan geldt wat betreft de aansprakelijkheid hetzelfde als wanneer de vereniging eigenaar is van de grond en de speeltoestellen.

De bestuurders van de vereniging zijn ook verantwoordelijk voor het toegangsbeleid en het toezicht. Als de speeltoestellen bedoeld zijn voor kleuters moeten ze niet door tieners worden gebruikt, kleuters moeten niet onder de voet gelopen worden door grotere kinderen.
Verder is het bestuur aansprakelijk voor handelingen van vrijwilligers en medewerkers, die in opdracht van het bestuur handelingen verrichten, tenzij deze dermate van de instructies van het bestuur afwijken dat ze daarvoor zelf aansprakelijk gesteld kunnen worden.

De gemeente
Als de vereniging de speeltuin en de speeltoestellen alleen maar huurt van de gemeente of exploiteert voor de gemeente, is de gemeente aansprakelijk voor aanschaf en onderhoud. De vereniging moet wel de gemeente tijdig waarschuwen als de toestellen kapot gaan en gevaarlijke situaties opleveren. De vereniging moet dan voorlopige maatregelen treffen (bijvoorbeeld: buiten gebruik stellen). Als de vereniging dit niet tijdig doet, dan is de vereniging aansprakelijk voor de eventuele schade.

Mr. Ieke de Boer,
juridisch adviseur CMO Groningen
(Art.: BW 6: 162, 164, 169, 174)

 


.......