© E-Websolutions.nl

Calamiteiten en bevoegdheid bestuur

a.
Kinderen die in een speeltuin komen spelen en entree betalen gaan een wederkerige overeenkomst aan met de speeltuin-organisatie. Door te betalen hebben zij het aanbod aanvaard.

Wat is nu dat aanbod van een speeltuinorganisatie?
Dat is spelen in en met toestellen in situaties die veilig zijn en waar enig toezicht is.

Het is dus niet zo dat de speeltuinorganisatie als babysit voor kinderen zonder begeleiding moet optreden. Dat gaat namelijk verder dan toezicht houden op veilig spelen in de speeltuin zelf.

b.
Wat nu als het aanbod aanvaard is en de speeltuinorganisatie kan haar deel van de wederkerige overeenkomst niet nakomen door bijvoorbeeld hitte of een calamiteit waarbij ramen en deuren gesloten dienen te worden gehouden?

In deze situaties is sprake van overmacht. Een van buiten komend ‘onheil’/situatie, waaraan de speeltuinorganisatie weinig kan veranderen.
De wederkerige overeenkomst is daarmee vroegtijdig beëindigd.

c.
Houdt daarmee ook de zorgplicht van de speeltuinorganisatie op?

De zorgplicht in het kader van het spelen (de wederkerige overeenkomst) is er niet meer.
Afhankelijk van de leeftijd van de kinderen, de zelfstandig-heid, die normaal aan de dag gelegd wordt bij het naar huis gaan (zelf gaan of opgehaald worden?) en de toevallige afspraken die gemaakt zijn tussen ouders en speeltuin-organisatie over de duur van het verblijf in de speeltuin
moet de speeltuinorganisatie inschatten of zij het belang van deze kinderen gaat behartigen in deze onverwachte situaties en adequate acties ondernemen (zaakwaarneming).
De speeltuinorganisatie heeft namelijk te maken met personen, die de gevaarzetting (nog) niet helemaal kunnen inschatten.

Bijvoorbeeld: bij de hitte of een andere calamiteit ouders bellen, kinderen met bekende andere ouders meegeven, zelf de kinderen meenemen, papier met informatie aan de speeltuin ophangen, etc.
Het belang van de kinderen staat voorop. Ook al heb je geen speelovereenkomst meer, je kunt een onrechtmatige daad tegen-geworpen krijgen. Dat betekent dat je iets heb gedaan of nagelaten in strijd met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betamelijk is behoudens een recht-vaardigheidsgrond.

Dus: er is een andere ‘zorgplicht’ ontstaan. De speeltuin-organisatie heeft een morele plicht om goed voor deze kinderen te zorgen en stelt zich daarom op als zaakwaarnemer. Trouwens in het geval van de calamiteit is er misschien geen tijd om ouders in te schakelen. Dan wordt er voor alle kinderen als zaakwaarnemer opgetreden.

l.s.
12.04.04

 


.......