© E-Websolutions.nl

Inspecties van Speeltoestellen

Als beheerder moet u regelmatig uw speeltuin (laten) inspecteren. Aan de hand van de veiligheidsnormen worden de speeltoestellen nagelopen op mogelijke gebreken. Ook de valdempende bodemmaterialen en de vrijspeelruimte vallen onder andere onder een inspectie.

Voor het inspecteren van speeltoestellen bestaat geen erkenningsregeling of kwaliteitswaarborg: iedereen kan zich aanbieden als "deskundige" om uw toestellen te toetsen aan de uitgangspunten van het Warenwetbesluit. Dit maakt het voor u niet eenvoudig om te kiezen tussen de vele aanbieders. Vaak geeft het prijsniveau dan de doorslag en verdwijnt het grote belang van kennis van de normen en de juiste interpretatie naar de achtergrond.

Een veiligheidsinspectie van een speelgelegenheid bestaat uit de inspectie van de speelplaats, het toestel en de speelzone. Als opdrachtgever moet u een gedetailleerd overzicht van de geregistreerde tekortkomingen krijgen, ook wel het inspectie-rapport genoemd.

Bij de inspectie van het speeltoestel wordt het oorspronkelijke ontwerp van het toestel zelf niet onderzocht, want dat is de verantwoordelijkheid van de producent. Wel dient er gezien te worden in hoeverre het speeltoestel afwijkt van de oorspronkelijke toestand als gevolg van onder meer slijtage, achterstallig onderhoud of vandalisme.

De inspectie van een speelplaats bestaat uit het controleren van de inventaris aan de hand van de beschikbaar gestelde inventarislijsten. Bovendien wordt de speelplaats met de daarop staande speelelementen vastgelegd op foto's voorzien van een code. De code verwijst naar de datum waarop de foto is gemaakt.

De inspectie van het toestel bestaat uit het controleren van onder andere stabiliteit, fundaties, alle verbindingen, algemene veiligheidseisen voor de constructie en de situering, hout, metaal, rubberen en/of kunststofdelen, draaiende en/of bewegende delen, ophangingen, kabels, touwen, netten en kettingen.

De inspectie van de speelzone bestaat uit het controleren van onder andere harde en/of gevaarlijke voorwerpen, rubbertegels, bodemmaterialen en de ondergrond.

De inspectie wordt uitgebreid in een overzichtelijke map gerapporteerd.
U vindt hierin:
- de maatregelen die genomen kunnen worden;
- een overzicht van te vervangen onderdelen met een bijbehorende kostenindicatie;
- geactualiseerde inventarislijsten met foto per toestel en één foto van de totale plek;
- een bundeling van de controlelijsten zoals die per speelplaats worden opgesteld.

 

 


.......