© E-Websolutions.nl

Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen

Volgens het Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen moeten speeltoestellen veilig zijn, waarbij voor nieuwe toestellen geldt dat ze van een certificaat van typekeuring moeten zijn voorzien. De reikwijdte van het Warenwetbesluit is in de loop der jaren uitgebreid met inrichtingen ten behoeve van bungy-jumpen, air diving, abseilen en tokkelen, en later ook met watertoestellen, incl. waterglijbanen. Al deze objecten moeten, evenals speeltoestellen die zijn gebouwd na 26 maart 1997, worden gecertificeerd door een van de keuringsinstellingen die de overheid heeft aangewezen.


Reikwijdte Warenwetbesluit


Speelinrichtingen
Hier gaat het om speeltoestellen die niet bestemd zijn voor de particuliere markt maar voor openbare gelegenheden. Er is slechts sprake van particulier gebruik indien het speeltoestel uitsluitend in de sfeer van de particuliere huishouding wordt gebruikt, waar toezicht van overheidswege inbreuk op de zuivere privé-sfeer zou betekenen. Speeltoestellen van kinderdagverblijven en van niet vrij toegankelijke inrichtingen vallen dus ook onder dit besluit.

Trampolines en skateboardbanen
Deze twee typen inrichtingen vallen ook onder het Besluit. Voor trampolines geldt echter dat zij dienen te zijn opgesteld in speelgelegenheden of attractieparken. Een trampoline in een gymzaal bedoeld voor sportactiviteiten is een sporttoestel. Speelinrichtingen voor gehandicapten Ook speeltoestellen voor gehandicapten of die specifiek voor een andere groep personen zijn ontworpen vallen onder het Besluit. Therapeutische toestellen, zoals snoezelmuren, vallen gezien hun medische karakter niet onder het Besluit.

Kunstwerken
Indien kunstwerken een duidelijke speelfunctie hebben, dat wil zeggen: bespeelbaar zijn en een duidelijke spelaanleiding vormen, moeten ze voldoen aan het Besluit. De speelfunctie wordt mede bepaald door de bereikbaarheid ervan voor kinderen, door de plaatsing ten opzichte van reguliere speeltoestellen en het daadwerkelijke gebruik door kinderen.

Bungy-jumpen, air diving, abseilen en tokkelen
Er zijn inrichtingen in het kader van ontspanning en vermaak die gebruik maken van elementen uit de bergsport, zonder dat er sprake is van een sporttoestel volgens de hiervoor gestelde criteria. Denk hierbij aan inrichtingen ten behoeve van activiteiten als bungy-jumpen (elastiekspringen), air diving (in een vangnet springen vanaf grote hoogte), abseilen en tokkelen (van een aanzienlijke hoogte langs een touw of kabel afdalen). Het Besluit ziet de voor dergelijke activiteiten benodigde uitrusting, inclusief de in de gebruiksaanwijzing vastgelegde gebruiksprocedures, als speeltoestellen.

Watertoestellen
Met ingang van maart 2000 zijn watertoestellen, inclusief waterglijbanen, ook onder het Attractiebesluit gebracht.

Bron: Keurmerk

Zie ook: Infoblad No. 05

 

 


.......